Przejdź do treści

Warunki Gwarancji

W sytuacji, kiedy zakupią Państwo produkt o widocznej wadzie bez posiadania takiej informacji, przysługuje Państwu możliwość reklamacji.
Reklamację prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres:

kuchennyraj.sklep@gmail.com

W reklamacji prosimy zawrzeć opis wady produktu, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą towaru. Do żądania reklamacyjnego ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.